Stanovy spolku Unie rodičů při 5. ZŠ:

 

Unie rodičů při 5. ZŠ, z.s. je spolkem, jehož členem se může stát prakticky kdokoli se zájmem o dění ve škole. Předpokládáme největší zájem z řad rodičů dětí navštěvujících 5 ZŠ. Členové platí členské příspěvky, jejichž výše je pro školní rok navržena radou polku a schválena byla členy sdružení. Uhrazením členského příspěvku 300,- Kč na školní rok se přispěvatel stává členem spolku Unie rodičů při 5. ZŠ, z.s. Rovněž o výdajích rozhoduje rada spolku. Členové mají právo hlasovat, volit členy rady, stát se členem rady či předsedou a místopředsedou, kontrolovat hospodaření Spolku, vznášet připomínky k činnosti Spolku a navrhovat další cíle.

 
 

stanovy.pdf (578109)