schůzka UR

29.04.2013 12:13

 

Dobrý den vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na schůzku Unie Rodičů při 5. ZŠ.

Schůzka se koná ve čtvrtek 9.5.2013 v 16:00 hod. ve sborovně školy.

Základní body, které bychom měli probrat:

-          Finanční situace – přehled o příspěvcích

-          Postup v příštím roce

-          Netradiční hřiště – diskuse

-          Další body k řešení

 

Na schůzce bude přítomna i paní ředitelka a zástupce žákovského parlamentu.

Jste srdečně zváni.