Schůzka Unie rodičů

29.09.2016 20:39

Pěkný den,

ráda bych vás pozvala na první setkání Unie rodičů v tomto šk. roce.

Hlasováním byla vybraná středa 5. října od 17:30 hod.

Sejdeme se na obvyklém místě v zasedací místnosti v 1. patře naproti ředitelně.

 

-        Přivítáme nové zástupce a proběhne volba členů rady.

-        Paní ředitelka obeznámí přítomné s aktualitami ve škole.

-        Vítané jsou návrhy zástupců ohledně aktivit Unie rodičů v tomto šk. roce.

-        Je také možné položit paní ředitelce otázky, které vás ohledně školy zajímají.

 

 

Těším se na viděnou,

Tatiana Lonika Kučerová