Příspěvky

30.11.2015 20:38

Milí rodiče,

na třídních schůzkách v září jste od paní učitelky obdrželi lísteček s informací ohledně spolku 

Unie rodičů při 5. ZŠ, z.s.

Díky tomuto rodičovskému spolku se v minulých letech povedlo přispět škole na nadstandardní vybavení pro děti, které by si jinak nemohla dovolit financovat ze svých limitovaných zdrojů. 

Více na https://unie5zsmb.webnode.cz/.

Rádi bychom i letos všem žákům dopřáli něco, z čeho budou profitovat a co jim udělá radost, viz. Plány podpory. Navíc se v tomto školním roce aktivní rodiče budou podílet na některých akcích v rámci školy – např. příprava karnevalu ve škole, rádi bychom zorganizovali jarní bazar sportovních potřeb a oblečení, rodičovské kavárny na témata zajímavá či potřebná, letní zahradní slavnost k ukončení šk. roku. K tomu všemu slouží právě příspěvky a dary od rodičů. K rozhodování o tom, jak budou peníze rozdělené na jednotlivé projekty pro školu se budou moct zapojit všichni rodiče, a to formou ankety, která bude probíhat v době tripartitních schůzek.

Příspěvky můžete posílat nejlépe do konce listopadu na číslo transparentního účtu: 2100215921/2010, vedeného u Fio banky. Pro správnou identifikaci připište, prosím, variabilní symbol (VS) Vašeho nejmladšího dítěte a do zprávy pro příjemce uveďte všechny třídy Vašich dětí. Na projekty pro školu budou rozdělovány finance vždy dle aktuálního stavu na účtu po zpracování ankety, jinak je samozřejmě možné přispívat v průběhu roku.

Členský příspěvek je 300,- Kč. Výše finančního daru není omezena. Jedná-li se o dar, uveďte to, prosím, do zprávy pro příjemce.

Vzor příkazu k úhradě najdete na webových stránkách našeho spolku.

 

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou prostřednictvím Unie rodičů při 5. ZŠ, z.s. podpořit školu našich dětí.

 

Tatiana Lonika Kučerová

předsedkyně spolku Unie rodičů při 5. ZŠ, z.s.