Třída 3. B

Pro třídu 3.B zakoupila p. učitelka Rozsypalová knihu O letadélku Káněti, kterou používají v hodinách čtení, kdy nejen čtou, ale také procvičují práci s textem.