Spolek Unie rodičů - To jsme my - rodiče dětí 5. základní školy.
 
Unie rodičů při 5. ZŠ, z.s. byl registrován 14.4.2011.
Na počátku byla vize moderní a otevřené školy usilující o důvěru rodičů a o spokojené děti, celoživotně motivované pro poznávání a učení.
 
 
Záměry našeho spolku jsou :
  • informovat
  • zahájit cestu k partnerské komunikaci mezi školou a rodinou
  • vytvořit prostor pro spolupráci všech účastníků vzdělávání v podobě přijatelné pro všechny
  • získat alespoň část rodičů pro jakoukoli formu a míru spoluúčasti na dění ve škole
 
 
Čas a energie vynaložené na zkvalitnění komunikace a prostředí školy by se měly vrátit rodině i pracovníkům školy:
  • v úbytku vzájemných neporozumění a emocionální nepohody,
  • ve zvýšení efektivity vzdělávání dětí,
  • ve větší radosti z práce a v budování dobré pověsti školy.
 
 

 

Další schůzka UR bude dne 27. 11. 2018 v 17:00 ve sborovně 5. ZŠ

Kontakt:

Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z.s.
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 228 93 211

Novinky

Webová prezentace byla spuštěna

12.02.2013 20:24
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Rádi bychom tímto zpřístupnili veškeré informace o Unii rodičů při 5. ZŠ a zároveň získali další podněty a připomínky, které jistě povedou k dobré spolupráci rodičů, žáků a pracovníků školy.
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26